Disclaimer


Deze site is geen officiële publicatie van FOS Open Scouting vzw, haar ploeg Training en Vorming (TRAVO), of Scouting Vlaanderen vzw, maar is een privé-initiatief van één van de Gilwellians van 2007, Nauwgezette Arend.

Het traditionele beeld dat deze site mogelijk geeft van de Gilwell-cursus, komt niet overeen met visie van de huidige inrichters van de cursus binnen Open Scouting.

Woodbadge
Valid XHTML 1.1