Gilwell, de oorsprong

Gilwell Park en de eerste cursus

Op een goeie avond in 1918 zat onze B-P in Londen aan het diner met een zekere William F. de Bois Maclaren. Ze bespraken er tussen de soep en de patatten onder meer de nood aan een permanente kampplaats voor de Londense scouts. De Schot, die niet op een cent meer of minder moest kijken, deed B-P het volgende voorstel: "Zoek wat je nodig hebt, en ik koop het wel." Ze besloten dat het nuttig zou zijn als deze kampplaats gecombineerd werd met een trainingscentrum voor leiders, iets wat door de oorlog vertraging had opgelopen.
Al snel werd Gilwell Park gevonden, een verwaarloosd landgoed aan de rand van Epping Forest, bij Chingford, Essex. In mei 1919 werd er al een Camp Chief aangesteld, op zaterdag 26 juli 1919 vond de openingsceremonie plaats, en reeds van 8 tot 19 september 1919 vormden achttien deelnemers en vijf instructeurs eerste echte Gilwell-cursus.

Groepsfoto

First Gilwell Troop?

Iedere leider die op het einde van de Gilwellcursus de woodbadge in ontvangst neemt, treedt daarmee ook toe tot de "1st Gilwell Park Scout Group", ofwel de "First Gilwell Troop". Deze 'eenheid' telt duizenden leden, in alle landen waar aan scouting wordt gedaan.
Deze site is er voor de Gilwellians van Open Scouting.

Woodbadge
Valid XHTML 1.1